top of page

Kerkenvisies

Kerken zijn al sinds mensenheugenis bakens van onze samenleving. Ze dienen zowel een religieus als een maatschappelijk doel en hebben een grote historische en monumentale waarde. In deze tijden, waarin religie niet langer een sleutelrol speelt in onze maatschappij zien we deze gebouwen meer en meer in hun oorspronkelijke functie afnemen. Onderhoud wordt een vervelende en kostbare klus en de gemeenschap is niet langer bereidt deze kosten mee te dragen. Naar schatting zullen dientengevolge in de komende jaren tussen de 1.800 - 4.800 kerken hun deuren moeten sluiten. De gevolgen hiervan zullen in heel het land merkbaar zijn. AdVinci pleit daarom voor een herziening van kerkgebouwen in Nederland door samen met de gemeenschap, de lokale overheid en andere belangengroepen te kijken naar wat er nog wèl mogelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het herbestemmen van kerken in de breedste zin van het woord. Hoe dan ook, deze prachtige, monumentale en historisch onmisbare panden zijn het waard om voor te vechten. AdVinci vecht graag mee! 

Het opstellen van een Kerkenvisie

Een kerkenvisie samenstellen bestaat uit een aantal stappen die samen met AdVinci worden doorlopen, denk daarbij aan het enquêteren van inwoners, een dialoog opstarten met belanghebbenden zoals parochies en het afstemmen van de eventuele plannen voor de kerkgebouwen met lokale overheden. Dit proces wordt afgestemd op wensen, behoeftes en kenmerken van de specifieke situatie. Kijk voor een voorbeeld eens naar het plan van aanpak die wij voor Grave hebben gemaakt voor inspiratie. Compleet met eigen huisstijl. In overleg is (bijna) alles mogelijk!

Onder het plan van aanpak vindt u de Kerkenvisies die in samenwerking met AdVinci tot stand zijn gekomen voor de gemeente Grave en Mill & Sint Hubert. 

CONTACT

Bedankt voor je bericht!

bottom of page