top of page

Advies

Binnen ons werkveld, de fysieke leefomgeving, hebben wij ons gespecialiseerd in een aantal interessante vakgebieden. Binnen deze gebieden kunnen wij u ondersteunen en adviseren, in-house of off-site afhankelijk van uw wensen en behoeftes. Mist u ondersteuning of advies bij een vakgebied dat hier niet genoemd wordt? Neem dan vooral contact met ons op, de kans is namelijk erg groot dat we u alsnog van dienst kunnen zijn door ons brede veld van expertise.

Ruimtelijke Ordening

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beschikbare ruimte zo goed en prettig mogelijk wordt benut, zodat de leefbaarheid van mens, dier en plant gewaarborgd blijft? En als we dan gaan bouwen, aan welke regels moet een bouwwerk in dat gebied, van die hoogte, en met die uitstraling dan voldoen?

Onze adviseurs zijn experts in de fysieke leefomgeving die deze vragen graag voor u beantwoorden. Zij denken Omgevingswet-proof mee met organisatie en burger en vormen zo de spin in het web.

Onze adviseurs ondersteunen u in het gehele ruimtelijke ordening- en bouwproces, van planvorming tot (project)realisatie. Zij adviseren u bij het opstellen van bestemmingplannen en toetsen van bouwplannen tot het verlenen van vergunningen.

2

Bouwen & Wonen

Volgt

3

Erfgoed & Monumenten

Volgt

4

Milieu & Duurzaamheid

In een wereld die constant ontwikkelt, innoveert en evolueert is het van cruciaal belang om de aarde en diens bouwstenen niet uit te putten, maar aan te vullen. Hoe zorgen we er samen voor dat de

wereld leefbaar blijft? Om dit te realiseren moeten we beginnen bij onze eigen, directe leefomgeving. Onze adviseurs zijn beleidsmedewerkers duurzaamheid, planologen of geografen met kennis van de verduurzamingsinstrumenten of bijvoorbeeld milieukundigen met een specialistische en/of adviserende rol. Ze opereren binnen de lokale overheid en tackelen vanuit hun eigen discipline op visionair -, mensgericht – of kaderstellend niveau vraagstukken die Nederland vooruit helpen.

5

Openbare orde & Veiligheid

Openbare orde en veiligheid staan hoog op politieke en maatschappelijke agenda’s. Omdat het onmogelijk is om alles te controleren, maken gemeenten keuzes. Na grote rampen zoals die in Volendam en Enschede werden de teugels weer aangetrokken. Het blijft voortdurend een kwestie

van keuzes maken, prioriteiten stellen en risico’s analyseren. De diversiteit van taken binnen openbare orde en veiligheid neemt toe en het belang ervan blijft groot. Neem alleen al de toenemende aandacht voor ondermijning. De adviseurs van AdVinci voeren deze taken met passie uit en zijn goed in hun vak. Ze vinden het belangrijk dat nieuwe handhavers worden opgeleid en zo ontstaan samen met gemeenten traineeships die de toekomst van dit vakgebied waarborgen.

Let's Work Together

Neem nù nog contact met ons op via info@advinci.nl of middels onderstaand contactformulier. Tot snel bij AdVinci!

CONTACT

Bedankt voor je bericht!

bottom of page