top of page
AEnB2UqbqkJp0BPbVGJZ8oACdhfpQS4FEeYSfMAjIXSUvQBirVnlY_LK3ESTQn19aqfRyUSb1xaGFlh_hI0Wwecfya

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de bestaande wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. (Bron: Rijksoverheid)

Voor veel (Lokale) overheidsorganisaties is het integreren van deze nieuwe wet in het dagelijks reilen en zeilen een grote uitdaging. AdVinci biedt daarom een helpende hand om samen de Omgevingswet tot een groot succes te maken!

AdVinci en de Omgevingswet 

Laten we beginnen met de belangrijkste wijzigingen van de Omgevingswet op een rij. We gaan namelijk van:

Naar:

1 Wet

4 Algemene Maatregelen van Bestuur

1 Omgevingsregeling

CONTACT

Bedankt voor je bericht!

bottom of page